THAHARAH

Thaharah secara bahasa adalah an-nazhaafah artinya kebersihan.

Sedangkan menurut istilah, thaharah adalah mengangkat hadats dan menghilangkan najis. ( Al-Mulakhash al-Fiqhiy oleh Syeikh Shalih Fauzan, h. 12 ).

Macam-Macam Thaharah

Thaharah terbagi menjadi dua, yaitu thaharah ma’nawiyah (suci dari kesyirikan, yaitu dengan bertauhid dan ikhlash dalam beribadah kepada Allah) dan Thaharah hissiyah (berbersih dari hadas dan najis, yaitu dengan menggunakan air atau apa yang menggantikannya). Syeikh Abu Bakr Jabir Al-Jazaairiy berkata bahwa Thaharah terbagi dua yaitu zhahir dan batin.

Adapun thaharah batin adalah mensucikan jiwa dari bekas-bekas dosa dan maksiat, yaitu dengan bertaubat dengan jujur dari segala dosa dan maksiat, dan juga mensucikan hati dari kotoran syirik, keraguan, hasad, dengki, dendam, penipuan, takabbur, ujub, riya, sum’ah. Yang demikian itu dengan cara ikhlash, yakin, cinta kepada kebaikan, penyantun, jujur, tawadhu, dan hanya mengharap wajah Allah Ta’ala dalam setiap niat dan amalan shalih.

Sedangkan thaharah zhahir adalah bersuci dari khabats dan hadats. Bersuci dari khabats adalah dengan cara menghilangkan semua betuk najis yang ada pada pakaian, badan, tempat shalat dengan menggunakan air yang suci. Sedangkan bersuci dari hadats dengan berwudhu, mandi dan tayammum. ( Minhajul Muslim, h. 161)

wallahu a’lam

_____________

Ustadz Anshari, S. Th. I, MA hafizhahullah @madrosahsunnah

Leave A Comment

Laporan Donasi Madrosah Sunnah

Laporan Donasi Madrosah Sunah Oktober 2017