KEMANA ENGKAU AKAN BERSEMBUNYI

{قُلْ إِنْ تُخْفُوا مَا فِي صُدُورِكُمْ أَوْ تُبْدُوهُ يَعْلَمْهُ اللَّهُ} [آل عمران: 29].

Katakanlah: “Jika kamu Menyembunyikan apa yang ada dalam hatimu atau kamu melahirkannya, pasti Allah Mengetahui”. (QS. Al-Imron: 29)

Allah -Azza Wa Jalla- mengabarkan kepada hamba-hamba-Nya bahwasanya Dia mengetahui segala rahasia dan perkara yang Nampak dan tersembunyi. Tidak ada satu pun yang tersamarkan bagi Allah -Ta’ala- atas hamba-hamba-Nya. Bahkan ilmu-Nya meliputi segala keadaan mereka pada seluruh waktu. Baik yang ada di langit maupun di bumi dan diantara keduanya serta semua yang ada di bawah tanah.

Maka ini adalah peringatan dari Allah -Azza Wa Jalla- kepada hamba-hamba-Nya supaya mereka takut dan khawatir pada-Nya. Agar mereka tidak melakukan sesuatu yang dilarang dan yang mengundang kemurkaan-Nya. Sebab Dia-lah Yang Maha Mengetahui segala perkara dan Maha Mampu menimpakan adzab kepada mereka.

Jika seorang hamba mengetahui peringatan-peringatan ini maka ia pasti akan beramal dengan sebaik-baiknya dan itu mengharuskan ia untuk menjadi orang yang ikhlas dan benar amalnya.

FAEDAH AYAT :

  1. Allah -Azza Wa Jalla- Maha Mengetahui keadaan hamba-hamba-Nya baik yang Nampak maupun yang tersembunyi.
  2. Wajibnya mengikhlaskan niat dalam beramal, sebab Allah -Subhana wa Ta’ala-  mengetahui apa yang ada di dalam dada manusia.
  3. Seorang hamba yang menyadari bahwa ia pasti akan menghadap kepada Allah -Ta’ala-, mengharuskan dirinya mengambil sikap hati-hati dan waspada dari perbuatan-perbuatan dosa dan maksiat yang mengharuskannya dipermalukan dan disiksa, serta mempersiapkan amal shalihya yang akan memberikan kebahagiaan dan pahala kelak.

___________

Ustadz Abu Dawud Ilham Al Atsary hafidzohulloh @madrosahsunnah

Leave A Comment

Laporan Donasi Madrosah Sunnah

Laporan Donasi Madrosah Sunah Oktober 2017