Author: 4dmins

KETIKA SEDEKAHKU SALAH ALAMAT

وعن أبي يَزيدَ مَعْنِ بنِ يَزيدَ بنِ الأخنسِ – رضي الله عنهم – وهو وأبوه وَجَدُّه صحابيُّون قَالَ: كَانَ أبي …

THAHARAH

Thaharah secara bahasa adalah an-nazhaafah artinya kebersihan. Sedangkan menurut istilah, thaharah adalah mengangkat hadats dan menghilangkan najis. ( Al-Mulakhash al-Fiqhiy …

KEUTAMAAN MEMPELAJARI AGAMA

Segala puji hanyalah milik Allah Subhaanahu Wata’ala , shalawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada baginda Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam. …

TENTANG NIAT

Niat merupakan salah satu syarat diterimanya amalan.Tempatnya adalah di hati dan bukan di lisan. Oleh karenanya, Allah -Ta’ala-memerintahkan hamba-hamba-Nya untuk …

TANDA CINTA

Cinta kepada Allah itu bukan sekedar pengakuan, tapi bukti dan usaha. Membuktikan kecintaan kepada Allah adalah perkara yang tidak mudah. …

Laporan Donasi Madrosah Sunnah

Laporan Donasi Madrosah Sunah Oktober 2017