Tag: najis

PEMBAGIAN AIR

Allah Subhanahu Wa Ta’ala berfirman: …”Dan Kami turunkan dari langit air yang sangat bersih.” (QS. Al-Furqan ayat 48). Dan juga …

THAHARAH

Thaharah secara bahasa adalah an-nazhaafah artinya kebersihan. Sedangkan menurut istilah, thaharah adalah mengangkat hadats dan menghilangkan najis. ( Al-Mulakhash al-Fiqhiy …

Laporan Donasi Madrosah Sunnah

Laporan Donasi Madrosah Sunah Oktober 2017